Veivokterstien

Veivokterstien, Furuset, bydel Alna, gang- og sykkelvei fra Gamle Strømsvei og ned mot Karihaugveien; stien fortsetter som Fjeldstadbrua. Oppkalt 2010 etter veivokter Julius Pedersen, som var født i 1864 og bodde på Furuset fra 1898. Han bygde boligen i Gamle Strømsvei 29a; eiendommen fikk navnet Fjeldstad fordi den lå oppunder fjellet. Fjeldstad har gitt navn til boligområdene Øvre og Nedre Fjeldstad i Fjeldhøikroken og Trygve Nilsens vei.