Vestbysvingen

Vestbysvingen, Grorud, bydel Grorud, S-formet sidevei til Vestbyveien. Navn 1951 etter gården Vestby, gnr. 105/9, som lå ved Bekkenstenveien 19, opprinnelig en husmannsplass under Ulsholt gård.

Til Vestbysvingen og Vestbyveien ligger Vestbysletta borettslag; 25 «svenskehus», vertikalt og horisontalt delte tomannsboliger, oppført 1948–49 som et av OBOS’ første småhusprosjekter (ark. Helge Thams).