Voksenkollen Hospits

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Voksenkollen Hospits rundt 1910. Foto: Nasjonalbiblioteket / Public domain

Voksenkollen Hospits, en stor hvitmalt trebygning som lå i lia ovenfor Holmenkollbanen med adresse til Hospitsveien. Oppført 1901 (ark. Halfdan Berle). Her ligger nå syv blokker i sameiet Holmenkollen terrasse med adresse Hospitsveien 11–13. Hospitset ble revet i 1994 i forbindelse med byggingen av blokkene.

Okkupasjonstiden

Under krigen ble hospitset rekvirert av tyskerne og tatt i bruk som rekonvalesenshjem, forlegning og kontorer tilknyttet Holmenkollen leir. En brakke på 40 m² ble satt opp, antagelig en vaktbrakke. Etter frigjøringen ble hospitset brukt av allierte styrker. Fra 1946–51 var det igjen normal hotelldrift, før NATOs nordkommando flyttet inn og holdt til her til 1957. Det ble da oppført to nye brakker her. Deretter og frem til begynnelsen av 1990-årene ble hospitset brukt av Forsvarskommando Sør-Norge.