Voksenlia stasjon

Voksenlia stasjon, stasjon på Holmenkollbanen, 330,5 moh, opprinnelig Lia stasjon, anlagt i forbindelse med banens forlengelse fra Besserud til Frognerseteren 1916. Stasjonsbygning i nasjonal nybarokk (ark. Erik Glosimodt), den hadde venterom med gods- og postekspedisjon (poståpneri fra 1924) i første etasje og betjentleilighet i annen etasje. Ved siden av stasjonsbygningen var det en privetbygning, nå revet. Etter at Holmenkollbanens godsvirksomhet falt bort, fortsatte stasjonen som postkontor til 1997.