Voksentoppen Senter for astma og allergi

Voksentoppen Senter for astma og allergi, Ullveien 14, del av Oslo Universitetssykehus HF, Barneklinikkens Hjerte-, lunge og allergiseksjon som utreder og behandler barn og unge med alvorlig allergi, astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem og matvarereaksjoner. Senteret tar imot barn fra hele landet. Her utføres fullstendig medisinsk utredning av pasienter med alvorlig grad av sykdom i et tverrfaglig samarbeid mellom barnelege, sykepleier/hjelpepleier, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, kostøkonom, sosionom, psykolog, førskolelærer og spesialpedagog. Hovedoppgavene er tverrfaglig utredning og behandling, forebyggende virksomhet, undervisning og forskning.

Senteret ble oppført og eies av Norges Røde Kors (ark. Henrik W. Sommerschild og Halvor Berg). Åpnet 1971, bygningene rehabilitert og påbygd 1993. Ble de første årene drevet av Norges Røde Kors, men finansiert av staten. I perioden 1978–92 var senteret administrativt underlagt Rikshospitalet; fra 1993 et eget statlig sykehus. Eget forskningsinstitutt.