Vollaveien

Vollaveien, Alnabru, bydel Alna, innkjøring fra Arvesetveien, går fra elven Alna og industribebyggelse frem til gangvei under Strømsveien; den siste delen av veien i villabebyggelse og omkranset av en gammel allé. Navnet dokumentert brukt 1918; sannsynligvis et gammelt lokalnavn etter gården Volla, som lå ved Strømsveien 262, opprinnelig en husmannsplass under Hovin gård.

Bygninger m.m.:

20a og 20b er del av Alnabru Næringspark.

Gården Volla som lå nord for Vollaveien, ble beslaglagt av tyskerne under krigen, og litt nord for gårdsanlegget anla de et ammunisjonslager med 15–16 bygninger. Rundt lagerområdet var det lagt ned landminer. Anlegget ble overtatt av de allierte i 1945 og kalt «Volla Camp». Både gårdsanlegget og alle brakkene er revet.