Volvat terrasse

Volvat terrasse, Volvat, bydel Ullern, blindvei sørvestover fra Sørkedalsveien. Navnet vedtatt 1939.

10. Våningshuset på Store Frøen.