Youngsløkken

Youngsløkken, løkke som strakte seg mellom Storgata, Pløens gate, Møllergata og Hausmanns gate. I 1818 solgte justisråd Paul Thrane løkken til grosserer Jørgen Young (1784–1837), som eide tomter i området, og som senere utvidet sin eiendom med den sørlige del av Ankerløkken. Hovedbølet var Storgata 3. Byen vokste, og presset på Youngsløkken ble stort. I 1846 ble de endelige reguleringsplanene for Youngsløkken godkjent av kommunale myndigheter, og anlegg av gater og utparsellering av tomter begynte. Se også Youngstorget.

Referanser til denne artikkelen

Ankerløkken, Youngs gate, Youngstorget