Borggata

Borggata, GrønlandTøyen, bydel Gamle Oslo, fra Grønlandsleiret til Jens Bjelkes gate. Oppkalt 1866 etter kong Håkon Håkonssons borg Valkaberg (Åkeberg).

Bygninger m.m.:

1. Skandinavias første margarinfabrikk, Aug. Pellerin Fils & Co., begynte sin virksomhet her i 1876. Etter firmaets utvidelse med ny fabrikkbygning i nr. 7, ble bygget her brukt til støttefunksjoner som stall, smie, sying av uniformer og produksjon av margarinkasser. Gården ble solgt til Steen og Strøm møbelfabrikk, som holdt til her 1932–61, før den flyttet til Busmoen ved Lillehammer, der den var i ti år før den ble nedlagt.

2b. Skolebygning oppført 1868 som Grønland folkeskole (ark. Wilhelm von Hanno). Grunnskole til 1929, deretter Oslo kommunale husmorskole, senere Fernanda Nissens videregående skole, opprettet 1917. Fra 1993 kontorer bl.a. for Forskningsstiftelsen Fafo.

7. Pellerins margarinfabrik (Perein fils & Co. Oslo Margarinfabrikk) hadde margarinproduksjon her fra 1893 til 1954, da ble produksjonen flyttet til Tromsø. Selskapet fortsatte deretter som eiendomsselskap med utleie av lokalene til forskjellige virksomheter, bl.a. Oslo Kjeksfabrikk. Senere holdt Norges Balletthøyskole til her. Baksiden av eiendommen utbygd til boliger 2005, i alt 140 enheter.