Manglebergveien

Manglebergveien, Manglerud, bydel Østensjø, fra Traktorveien til Manglerudveien. Navnet vedtatt 1954; Mangleberg var en husmannsplass under Manglerud gård.

4. Nordre Manglerud.