Ulsrud gård

Ulsrud gård, gård med gnr. 145/16, Ulsrudveien 43, hadde det norrøne navnet Ulfsruð, en sammensetning med mannsnavnet Ulf og norrønt ruð, rydning. Gården var i 1600-årene kannikegods. Kronen solgte gården 1679. 1806 ble den overdratt til brukeren Nils Ulsrud. 1861 ble gnr. 145/1 fradelt og lagt under Rustad. Gården ble ekspropriert av kommunen i 1945 og utparsellert. På en del av jordveien ble Ulsrud hageby bygd i etterkrigsårene. Låven ble revet i 1983, men gårdens våningshus i empirestil og en litt nyere sidebygning er bevart. Der låven lå, holder nå Toyota Oslo, avd. Oppsal til.

Se også artikkelen om strøket Ulsrud.