1. mai

1. mai, internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Dagen ble første gang feiret i Kristiania i 1890, da toget gikk fra Youngstorget via Torggata og Karl Johan til Stortinget, der kravet om 8-timersdag ble overlevert Stortingets presidentskap. Toget gikk deretter videre til Tullinløkka. 3600 deltok i toget. I 1913, da toget startet fra Ankertorget, var det anslagsvis 25 000 mennesker til stede på møtet for å høre talene. Dagen falt det året på Kristi himmelfartsdag, som var fridag.

I 1947 ble 1. mai offentlig høytidsdag og lovfestet fridag. Kravet om 8-timersdag ble innfridd og lovfestet 1919.

Arrangementene har i alle år vært spredd rundt i byen, med lokale møter og tog som siden har sluttet seg til hovedtoget. I tiden etter 1945 har som regel hovedarrangementet og hovedtalene blitt holdt på Youngstorget, og demonstrasjonstoget har startet og endt her. I de radikale 1970-årene var det en periode flere konkurrerende tog, men stort sett har det vært ett arrangement arrangert av LO i Oslo (tidl. Oslo Faglige Samorganisasjon).