Brusetkollen skole

Brusetkollen skole, Asker, barne- og ungdomsskole (1–10), eid av Oslo Sanitetsforening gjennom Oslo Sanitetsforening Brusetkollen AS. Skolen samarbeider med Oslo kommune om elever med adferdsproblemer. Den gamle skolebygningen ble tatt i bruk 1920, ny skolebygning tatt i bruk skoleåret 1997/98 (ark. Ingrid Ulving Gjørven).

Brusetkollen som institusjon ble opprinnelig startet av Tilla Valstad (1871–1957), lærer ved Vaterland skole, som en «friluftsskole» for barn fra Oslos østkant, indre by. Hovedtyngden av elevene var tuberkulosetruede, og barna ble tatt ut etter mål og vekt. All undervisning var praktisk orientert og foregikk utendørs.

De fleste av dagens elever blir henvist til skolen pga. atferdsvansker og sosiale og emosjonelle problemer. I dag tilbyr skolen korttidsplasser (8–10 uker) for 14 elever på barnetrinnet. Skolen tilbyr også langtidsplasser (3 til 6 måneder) for elever på ungdomstrinnet bosatt på barnevernsinstitusjoner i regi av Viken fylkeskommune. Skolen er i tillegg et ressurssenter som driver utadrettet virksomhet.