Manglerud skole

Manglerud skole, Plogveien 22, barne- og ungdomsskole (1–10), tatt i bruk 1957 (ark. Bernhoff Evensens arkitektkontor) i forbindelse med utbyggingen av Manglerud. I 1970 hadde skolen 1588 elever, og dette er blant de høyeste elevtallene i skolen(e)s historie. Skoleåret 2018/19 hadde skolen 822 elever.

Manglerud Skoles Musikkorps ble stiftet 11. des. 1958. Også kor, Manglerud skoles kor (oppr. pikekor), stiftet 1960.