Maridalen skole

Maridalen skole, Gamle Maridalsvei 45, barneskole (1–7). I omgangskolens tid omfattet Maridalen skolekrets også Ullevål og Grefsen. Da fast skole kom i gang 1857, var kretsen begrenset til selve dalføret, men Nordmarka hørte med til 1864. Skolebygningen ble reist på parsellen Hønefoten av Kirkeby gård, som en gave fra Nordmarksgodsets eier. Skolen var den første i Aker til å innføre håndarbeid som fag (1860). Ny skolebygning av reisverk oppført 1894 (ark. Schilling), tilbygg 1961 (ark. Christie), ny gymnastikksal 1974 (ark. Christoffersen & Hvalbye), siste utbygging 1997.

Skolen ble rekvirert av tyskerne 1. august 1944, men ble ikke tatt i bruk.

Maridalen skole hadde tidligere elever fra Maridalen, Sørbråten og Nordmarka, og elevene ble skyssts til skolen med skolens egen buss. Elevtallet svingte mellom 40 og 80 elever; i skoleåret 2021/22 har skolen 84 elever, og er Oslos minste grunnskole, ingen elever kommer lenger fra Nordmarka, men i tillegg til Maridalen og Sørbråten kommer flere av elevene fra Nordre Aker (bydel) (Kjelsås, Nordberg og Disen/Grefsen).