Oslo Håndverks- og Industriforening

Oslo Håndverks- og Industriforening, Rosenkrantz’ gate 7, stiftet som Christiania Haandværksforening 8. nov. 1838, den eldste næringsorganisasjon i landet. Initiativtaker og første formann var garver Nils J. Ytteborg. I 1871 ble foreningen sammensluttet med Den tekniske Forening (stiftet 1847). De sammensluttede foreninger (Christiania Haandværks- og Industriforening) stod frem som et fellesorgan for hovedstadens håndverksforeninger og industrigrupper, et kontaktledd og et talerør utad, med hånd om produksjonslivets lokale fellesinteresser.

Christiania Haandværksforening hadde sine første lokaler i «madam Werners» gård på hjørnet av Prinsens gate og Kirkegaten, senere i «maler Heidens» gård i Nedre Slottsgate, inntil foreningen i 1850 kunne flytte inn i Den tekniske Forenings lokaler i Christian 4s gamle rådhus. Etter sammenslutningen i 1871 flyttet Den norske Haandværks- og Industriforening til Akersgaten 38 i Det Dramatiske Selskabs hus, «Dramatikken», hvor senere Centralteatret har holdt til. 1882 kjøpte foreningen Rosenkrantz’ gate 7, hvor den siden har hatt sine lokaler. Laugssalen er dekorert av Alf Rolfsen (1925), festsalen av Per Krohg (1938–39). 100-års jubileet ble markert med utstillingen Vi kan på Frognerstranda.