Tåsen skole

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Tåsen skole, Nordbergveien 15, bygd som folkeskole (1–7) på Nordre Tåsens grunn og tatt i bruk 1916 (ark. Harald Bødtker). Utvidet med ny bygning 1924, nytt tilbygg tatt i bruk 1938.

Skolen ble rekvirert av okkupasjonsmakten allerede i april 1940 og tatt i bruk som sykehus til erstatning for Aker sykehus, som tyskerne hadde tatt til krigslasarett. Fra sommeren 1940 overtok imidlertid Berg skole som erstatningssykehus for det rekvirerte Aker. Før sommerferien 1944 ble skolen igjen rekvirert, og tyskerne flyttet da en del av lagrene sine fra Sjursøya og hit. I midten av juni 1945 var fremdeles tyske soldater innkvartert på skolen i påvente av hjemsendelse.

I 1952 ble skolen igjen påbygd, dessuten ble en paviljong føyd til anlegget. En større gymnastikksal ble reist på nordsiden 1976. Barne- og ungdomsskole 1969–97. Barneskole igjen fra 1998, da ungdomsskoletrinnet flyttet til Kringsjå (Nordberg ungdomsskole). 2007–11 var skolen gjennom en omfattende rehabilitering med nybygging (ark. G. Børøen, Arkitektpartner AS).

Tåsen skoles idrettshall er tilknyttet skolen og drives ellers av IL Koll volleyball. Hallen har parkettgulv med spillflater for basketball og volleyball.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1960 (1218 elever). Skoleåret 2018/19 hadde skolen 747 elever. Tåsen Skoles Musikkorps ble stiftet 14.juni 1927.