Myraløkka

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Myraløkka, friområde mellom Akerselva og Maridalsveien, sør for ArendalsgataSagene, navn etter Myrens Verksted. Landskapet består av skrånende bakker ned mot elveflaten, noe som skyldes uttak av leire til teglverkene som lå her tidligere. På flaten nedenfor den tidligere Oslo Sveisebedrift var det under krigen et tysk garasjeanlegg og muligens også et lager, som bestod av mellom 5 og 10 brakker. Turveien langs elven går gjennom området, via en bro over elven ved de gamle industribygningene og under Bentsebrua.