Den nordisk-katolske kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nordre gravlunds kapell der Den nordisk-katolske kirke har sine gudstjenester. Oppslagstavlen på veggen informerer om kirkens gudstjenester og annen virksomhet. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani 2020.

Den nordisk-katolske kirke, St. Johannes Døperen kirke, menighet som holder til på Nordre gravlund kapell, Kierschows gate 10. Menigheten leier gravkapellet i helgene, og har skaffet seg fire ikoner malt av Ove G. Svele fra Hellige Nikolai menighet. Disse henges på frontveggen når menigheten bruker kapellet. Ikonene er godkjent av Oslo biskop 2013 under forutsetning av at de lett kan fjernes når kapellet benyttes til gravferd.

Historikk. Den nordisk-katolske kirke ble dannet i 1999 av en gruppe høykirkelige lutheranere som ikke lenger fant seg til rette i Den norske kirke. Den har 91 medlemmer (2018) og regner seg som gammelkatolsk, dvs. uten en del av de dogmer som ble fastsatt i Den katolske kirke på 1800- og 1900-tallet. Teologisk har kirkesamfunnet mye felles med den ortodokse kirke i tillegg til katolsk lære. Kirken har menigheter og fellesskap i Norge, Sverige, Tyskland, Ungarn, Frankrike, England, Italia og Spania, og den er en del av Polish National Catholic Church i USA og Canada.