Festningsplassen

Revisjon per 7. mai 2023 kl. 15:05 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Festningsplassen fotografert i 1892. Til venstre sees musikkpaviljongen som var her tidligere.- Foto Werenskiold / Riksantikvaren / Public Domain

Festningsplassen, den vestlige del av Hovedtangen ved Akershus festning, i nord begrenset av Glacisgata, i øst og sør av de gamle militærbygningene og i vest av Kongens gate. Her lå også Hovedtangen kirkegård, garnisonkirkegård ved Akershus festning.

Festningsplassen fikk sin nåværende form mellom 1820 og 1880. Den består egentlig av to plasser, en nordre del med hovedakse øst-vest og en søndre del med akse nord-sør. Den nordre delen, «Lilleplassen» eller Prinsessens plass, ligger til venstre innenfor porten fra Kirkegata, og begrenses mot nord av to ridehus, festningsporten og den gamle Logen, i øst av skolebygningen, i sør av Nordre brakkestokk, paradehallen og Søndre plass, og i vest av et lite parkanlegg, hvor Minnestøtten over Peter Blankenborg Prydz står. Den ble reist 1786 (erstattet av en kopi), over den dansk-norske offiseren og militærpedagogen Prydz. Her står også en statue av general Otto Ruge, utført i bronse av Ottar Espeland.

Den søndre delen begrenses i øst av Materialgården, Kommandantboligen, Plassmajorbygningen og en del av Hovedarsenalet, i sør av gymnastikklokalet og i vest av Kongens gate. Til venstre for broen over Kongens gate står Nasjonalmonumentet for krigens ofre 1940–45, utført i bronse av Gunnar Janson, reist 1970. Til høyre er krigsminnesmerker over Flyvåpenets falne, falne fra Kompani Linge og Shetlandsgjengen. Sør på plassen står Veteranmonumentet over soldater falt i FN-tjeneste.

Festningsplassen har helt fra slutten av 1800-tallet vært brukt til festplass for byen, foruten som militær paradeplass. På 1800-tallet var det en musikkpaviljong på vestsiden av plassen. Under den annen verdenskrig var det ved Festningsplassen en brakkeleir, Frontstammstelle Nord, en samle- og fordelingsleir med plass til 2000 mann. Brakkene ble revet etter krigen. På Festningsplassen er det også blitt arrangert en rekke utstillinger (bl.a. «Blest om plast»), og før og like etter år 1900 ble det holdt historiske opptog i forbindelse med slike. To begivenheter av nasjonal betydning er knyttet til Festningsplassen, flaggskiftet på festningen 9. juni 1905, da en stor folkemengde overvar dette fra Festningsplassen; og overgivelsen av Akershus festning fra de tyske okkupasjonsstyrker til de norske hjemmestyrkene 11. mai 1945. Til minne om den siste begivenheten er det satt opp en plakett på kommandantboligen. Under Pave Johannes Paul 2s besøk 1989 var det en stor utendørsmesse på plassen.