Blest om plast

«Blest om plast», tre utstillinger arrangert av Norsk Plastforening i 1954, 1960 og 1968. De to første ble arrangert på Festningsplassen, den tredje i Messehallen til Norges VaremesseSjølyst.

Den første, som på mange måter var introduksjonen av plast som materiale i stor skala i Norge, ble arrangert 5.–17. oktober 1954. Utstillingen, som var en stor internasjonal utstilling med 200 utstillere fra 11 land, hadde som slagord «Alt fra knapper til biler». Det ble stilt ut husholdningsartikler, tekstiler, regntøy og arbeidstøy, teknisk utstyr, gulvbelegg, veggplater, plastbåter, emballasje, leketøy m.m. i store utstillingshaller. En Chevrolet Sportroadster med plastkarosseri var en av sensasjonene.

Ellers var det mannekengoppvisninger, Brødrene Dobloug viste plaststoffer hver dag, og det var demonstrasjonsskyting med plastammunisjon. Remington Rand demonstrerte og loddet ut barbermaskiner med plastdeksler. Standard Telefon og Kabelfabrikk demonstrerte sveising av plastfolier og hvordan kabler og ledninger nå ble isolert med PVC, polyetylen og nylon. Helly Hansen demonstrerte sveising av plaststoffer til regntøy, og barna fikk små sveisede plastgonker kalt «Helox-gubben». En børstefabrikant viste hvordan plastneglebørster ble laget. Utstillingen ble en stor publikumssuksess. Bertel Engmann, redaktøren av det svenske bladet «Plastvärlden», satte opp en premie i form av en persianerpels i nylon til besøkende nr. 50 000. Kåpen skulle være en kopi av en som var utstilt på utstillingen, men sydd etter mål og levert fra Stockholm en måned etter avslutningen av utstillingen.

Den andre Blest om plast-utstillingen på Festningsplassen ble arrangert 19.–29. mai 1960 og den tredje på Sjølyst 5.–15. september 1968. Disse utstillingene som også var arrangert av Norsk Plastforening, var sydd over samme lest som den første. De viste nye produkter og informerte om økningen i plastproduksjonen og forbruket. På begge disse utstillingene var det også internasjonal deltakelse, stor publikumsoppslutning og god omsetning for utstillerne.

Bruken av plast var i slutten av 1960-årene blitt så stor og begeistringen for det nye materialet så utbredt, at man hadde begynt å snakke om «plastalderen». Men statsråd Kåre Willoch, som åpnet utstillingen på Sjølyst, kom i følge Aftenpostens referat med en advarsel, som fremdeles er aktuell: «La oss slippe å se plast der den ikke har noe å gjøre, nemlig i form av avfall på gaten, i sjøen, langs våre strender, i våre skoger og på våre vidder». Han fortsatte med å si at plastfabrikantene ikke kunne holdes ansvarlige for at landet i den fine sommeren, som nettopp var slutt, var skjemmet av slik plast i mange former, men føyde til at fabrikanten ikke kunne være likegyldige til det problemet som var skapt.