Furulund (strøk)

Revisjon per 17. nov. 2019 kl. 14:33 av Helge (diskusjon | bidrag) (geotag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Furulund, boligstrøk mellom Sollerud og Bestum, Bydel Ullern. Strøket har navn etter gammel eiendom ved husmannsplassen Kneika, som tidligere lå under Øvre Ullern. Området ble utparsellert til småhusbebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet, sporveisforbindelse 1919. Furulund er stoppested på Lilleakerbanen ved Vækerøveien. Området er preget av store, gamle eiendommer med trær i hagene og er ganske uforandret siden før krigen.

Furulund under okkupasjonen

Men da det tyske Sipo i 1943 etablerte en radio- og sambandsstasjon her og flyttet en del av administrasjonen sin fra Victoria terrasse, og deretter la hovedkvarteret sitt hit i februar 1945, ble hele det fredelige området omgjort til det som ble kalt «Festung Furulund». Området fikk luftvernkanoner, mitraljøsestillinger, våpenmagasin og proviantlager. Rundt 40 villaer ble rekvirert av høyere offiserer, og beboerne måtte i mange tilfeller flytte ut på svært kort varsel, og i mange hager ble det laget skyttergraver. Furulund stasjon ble stengt og området avsperret til krigens slutt. I flere av husene i Furulundsveien og Vækerøveien bodde høye offiserer innen den tyske okkupasjonsmakten. Gestapo holdt til i forretningsgården Stangelandgården (tidligere Frøylandgården) der det nå er dagligvareforretning. Her hadde de kontorer og senere hovedkvarter, og butikkvinduene ble murt igjen. Bak forretningsgården, i Vækerøåsen, ble det sprengt ut og anlagt et fjellanlegg. Fanger fra Grini ble brukt som som tvangsarbeidere. Her etablerte man en hovedbunker med sambandssentral. Bunkeren går 20–30 meter inn i fjellet, og en 30 meters tunnel fører til en annen utgang. Bunkeren ble i mange år etter krigen disponert av Heimevernet, men er nå ikke i bruk. Litt ovenfor holdeplassen, i Furulundsveien, ble det anlagt fire mannskapsbrakker. Rundt det hele var det piggtrådgjerder, sperringer og skytestillinger.