G. W. Linnekogel & Søn A/S

Revisjon per 6. mai 2020 kl. 15:05 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

G. W. Linnekogel & Søn A/S, tidligere jernstøperi i Hoffsveien 11. Bedriften holdt opprinnelig til i Welhavens gate 1b, der de lenge hadde kontorer. Mesteparten av produksjonen ble flyttet til Hoff i 1911, der det ble bygd en administrasjonsbygning og fabrikkbygning. Bedriften produserte platekomfyrer, skipskabysser, varmeskap m.m. Fabrikkbygningen ble forlenget mot øst i 1942.

Tilbygget ble imidlertid straks annektert av Luftwaffe til lager av flydeler, råmaterialer og halvfabrikata. Lageret ble ødelagt i en sabotasjeaksjon 15. november 1944, utført av fire mann fra Aks 13000, og det ble ikke senere brukt av Luftwaffe. Antagelig ble ikke mer enn 50 prosent av lagerbeholdningen ødelagt, da sabotørene måtte ta hensyn til at Papirfabrikantenes forsøkslaboratorium i nabobygningen ikke måtte skades. Bygningen ble istandsatt og deretter brukt av den tyske marinen, antagelig som verksted for kystartilleriet.

I den gamle industribygningen er det nå kontorvirksomhet.