Grorud Tekstilfabrikk

Revisjon per 14. sep. 2022 kl. 13:07 av Øyvind (diskusjon | bidrag) (Ny side: '''Grorud Tekstilfabrikk''', anlagt i 1867 som ''Lerfossen Klædefabrikk'' ved Leirfallet, den høyeste fossen i Alna. Bedriften gikk raskt konkurs, men ble overtatt av et s…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Grorud Tekstilfabrikk, anlagt i 1867 som Lerfossen Klædefabrikk ved Leirfallet, den høyeste fossen i Alna. Bedriften gikk raskt konkurs, men ble overtatt av et selskap som døpte den om Grorud Klædefabrik. Oskar Rasmussen, grunnleggeren av Shoddyfabrikken, kjøpte i 1878 alle aksjene i selskapet og ble eneeier. Energiforsyningen var vannkraften fra demningen Bleikvollen, anlagt nedenfor Kalbakkbrua i Kalbakkveien i 1885, bygd for å bedre vanntilførselen til fabrikken. I den østre muren ligger et rør- og sluseanlegg samt to lukkemekanismer i støpejern. Herfra ble vannet ledet i rør ned til fabrikken. Demningen er ikke i stand, så vannet her renner nå fritt. Fabrikken hadde flere arbeiderboliger, og i 1916 hadde den 200 arbeidere. I 1dette året ble De Forenede Ullvarefabrikker DFU dannet, og Grorud Tekstilfabrikk ble en del av dette selskapet. I 1927 ble flere vann i Grorudområdet regulert til drikkevann, noe som førte til at vannføringen sank, og dermed var det slutt på å bruke Alna som kraftkilde. De siste årene produserte fabrikken Nirvana madrasser. Virksomheten opphørte i 1962.