Grorud bedehus Bethel

Revisjon per 13. feb. 2023 kl. 21:55 av Baardseth (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Grorud bedehus Bethel, tidligere bedehus i Bergensveien 2 der Grorud Nærsenter nå er. Bedehuset ble reist 1894-95 etter initiativ fra flere lokale familier og av presten Ole Moe, som den gang var res. kap. i Østre Aker. En egen forening ble stiftet for å opprette bedehuset, som ble innviet langfredag 12. april 1895 av Ole Moe. Foreningen knyttet seg etter hvert til Indremisjonsselskapet. Huset ble brukt til møter, fester, søndagsskole og flere kristelige foreninger. I første etasje var det et større og et mindre møtelokale og kjøkken. Det var leilighet for vaktmester i andre etasje.

1919 overtok Aker boligråd andre etasje til bruk som husville-herberge. Da måtte vaktmesteren flytte ned i kjøkkenet. Under krigen ble huset benyttet til skole etter at tyskerne hadde rekvirert Grorud skole. Bedehuset ble revet i 1962 da Grorud senter skulle bygges.