Helse Sør-Øst RHF

Revisjon per 4. apr. 2021 kl. 17:21 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Helse Sør-Øst RHF, regionale helseforetak (RHF), opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene 1. januar 2002. Opprinnelig var det to helseforetak (Helse Sør og Helse Øst) som ble slått sammen 2007.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, med underliggende datterselskaper; det viktigste er Oslo universitetssykehus HF. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med privateide sykehus. Under Helse Sør-Øst ligger også Sunnaas sykehus på Nesodden som eget Helseforetak.