Hjula Væverier

Revisjon per 20. nov. 2020 kl. 18:59 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Hjula Væverier sett fra Beierbrua i 1916. Bygningen i bakgrunnen er den gamle Hjula Klædefabrikk som ble skilt ut og gikk inn i De Forenede Uldvarefabriker under navnet Avdeling Frysja.- Foto Otto Borgen / Riksantikvaren / Public Domain

Hjula Væverier, Sagveien 23, tidligere industribedrift ved Hjulafossen på vestbredden av Akerselva ovenfor Beierbrua. Fossen tilhørte i begynnelsen av 1850-årene general Christian Glad, og ble utnyttet av et steinsliperi. I 1854 ble den kjøpt av Halvor Schou (1823–79), som siden 1849 hadde drevet bomullspinneri i Brenneriveien, og her startet han i 1855 Hjula Bomuldsvæveri og i 1863 Hjula Klædefabrikk for tilvirking av ulltøyer. Han utvidet i 1873 ved å kjøpe og ominnrede Øvre Vøien Mølle. I tillegg til fallet her, overtok bedriften i 1880-årene Øvre og Nedre Labakkenfallene med Nedre Vøien Kornmølle. Hjula, som fra 1880 også omfattet Glads mølle, var på denne tiden landets største tekstilfabrikk med 800 ansatte. I 1916 ble Hjula Klædefabrikk skilt ut og gikk inn i A/S De Forenede Uldvarefabriker under navnet Avdeling Frysja. Hjula Væverier, som hadde filialer i Fredrikstad og Lillestrøm, ble nedlagt i 1957.

Veveribygningen ble oppført i 1854 (ark. Oluf Roll). Etter brann i 1971 ble bygningen gjenoppbygget i 1974. Bestyrerboligen er trolig en eldre bygning, som ble ombygget til nåværende utseende i 1870-årene; nå kontorer. De to sammenhengende leiegårdene er arbeiderboliger oppført omkring 1860. Administrasjonsbygningen mot gaten ble oppført i 1863, maskinhuset og farveriet mot elven i 1867. På fasaden mot Sagveien like ved Beierbrua er den gamle bedriften markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.