Holtet videregående skole

Revisjon per 8. jan. 2024 kl. 17:05 av Yngvild (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Holtet videregående skole, Ekebergveien 124, ble oppført etter tegninger av kommunearkitekt Georg Greve, og under navnet Bekkelaget høyere skole tatt i bruk som realskole 1939, fra 1945 utvidet til gymnas. 1948–68 hadde skolen navnet Holtet høyere skole, 1968–77 Holtet gymnas, nåværende navn fra 1977.

Skolen hadde vært i bruk ca. et år da den ble beslaglagt av tyskerne i september 1940. Det ble her innkvartert ca. 75 soldater fra Luftwaffe, offiserer i Flak Abt. Stab 561 Bat. 3 «Anton», som bemannet det store antiluftskytsbatteriet på Ekebergsletta. Det ble bygd fire små garasjer i skolegården, og to hus på den andre siden av Ekebergveien, nr. 121 og 123 ble også rekvirert. I hagen til nr. 123 ble det gravd ned 30 fat med bensin (ca. 5000 liter). Skolen ble overlevert til den lokale Milorgavdelingen i mai 1945.

1969–72 ble skolen også drevet som ungdomsskole. Skolen ble utvidet med et tilbygg 1958, og 1981 ble Bækkelagshallen oppført i tilknytning til skolen. Nybygg og ombygging 2000.

Skolen var allmennfaglig til 1990, da ble det opprettet yrkesfaglige studieretninger. Hammersborg hjelpepleierskole og Aker hjelpepleierskole ble slått sammen til Østre Aker videregående skole (tidl. Teisen Gymnas). Østre Aker videregående skole og Ullevål hjelpepleierskole ble slått sammen til Holtet videregående skole.

Skolen har tilbud innen helse- og oppvekstfag, ambulansefag med studiespesialisering, påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt tilbud i helse og oppvekstfag og tilrettelagt tilbud i arbeidslivstrening. Skolen tilbyr også grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Fra 2006 til 2015 hadde skolen også program for design og håndverk. Skoleåret 2022/23 hadde skolen 311 elever.

Skolens russemerke var en gyngehest der bena opprinnelig var dannet av en B og en G, senere endret til en H og en G.