Indre sone

Indre sone, byområdene mellom Sentrum og Ytre sone. Grensen mellom Indre og Ytre sone svarer i hovedtrekk til bygrensen før 1948.