Lille Stensrud skysstasjon

Revisjon per 21. apr. 2020 kl. 14:34 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Lille Stensrud skysstasjon. På gården Lille Stensrud ble det i 1862 opprettet en offentlig skysstasjon. Den overtok rettighetene fra Prinsdal skysstasjon. Dette skjedde i forbindelse med åpningen av den nye Enebakkveien. Skysstasjonen fikk tilskudd fra stat, fylke og herred; den ble nedlagt i 1884. Stasjonen ble da omgjort til hvilested for veifarende og hestekjørende fra Enebakk, Kråkstad og Indre Østfold. «Hvila» ble kalt «Fredheim». Hvilestedet var i drift til 1930-årene. Den toetasjes bygningen fra 1903 ble revet i 1980-årene etter at Oslo kommune hadde kjøpt stedet i forbindelse med utbyggingsplanene for Gjersrud-Stensrud. Også stallene stod lenge før de ble revet.