Ludv. R. Solberg

Revisjon per 3. des. 2020 kl. 14:11 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Ludv. R. Solberg bakeri og konditori, en tidligere bakeri- og konditoribedrift, grunnlagt 1917 av Ludvig Rudolf Solberg (1876–1949) i Industrigata 40. Han hadde fra 1900 vært medinnehaver av bakeribedriften Brødrene Solberg, som fra nå av ble ledet av hans bror Simon Solberg og kalt Sim. Solberg. I Industrigata 40 lå det opprinnelig en treetasjes gård fra 1800-tallet, hvor M. Frebergs bakeri og konditori hadde holdt til, dette ble overtatt av Solberg. Men gården var påført setningsskader i forbindelse med Holmenkolbanens tunnelarbeider, og da en ny regulering forutsatte utvidelse av Bogstadveien til 25 m, ble den gamle gården revet, og Solberg fikk i begynnelsen av 1930-årene oppført en åtte etasjes gård, hvor han fikk innredet et moderne bakeri i den gamle sidebygningen og med utsalg ved hjørnet av Bogstadveien. Bakeriet hadde et bruttoareal på 300 m2 med brødbakeri, finbakeri og konditori i hver sin etasje med egne ovner, de fleste vannrørsovner med kullfyring, kun én var elektrisk. I 1930-årene hadde bedriften fire filialer: i Fredensborgveien 21, i Balders gate 12 ved hjørnet av Frognerveien, i Colbjørnsens gate 12 og i Teatergata 16. Bedriften hadde 35 ansatte, 28 i bakeriet, hovedforretningen og på kontoret og 7 i filialene. Etter Solbergs død var det i mange år et Møllhausen-utsalg i Industrigata 40, nå en stor Dressmann-butikk.