Lutvann leir

Revisjon per 10. okt. 2019 kl. 12:19 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Lutvann leir, Lutvannsveien 60, militærleir opprinnelig bygd av tyske styrker i 1942, like nord for Lutvann. Nå holder Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) til i det som i dag er en moderne militærleir med røtter tilbake til krigsårene.

Leiren, av tyskerne kalt Lager Braaten etter husmannsplassen Bråten som nå ligger inne i leirområdet, ble anlagt som hovedkvarter for Luftwaffe rundt husmannsplassen. Her hadde Luftwaffe kommando- og sambandssentral for luftvernartilleriet i Oslo-området. Leiren, som var kamuflert som etterretningsskole, stod ferdig i 1943. Den ble anlagt i skogen rundt Bråten som en såkalt «Waldlager», der bygningene var lagt spredt i skogsterrenget, slik at de var vanskelige å oppdage fra fly. I tillegg var de svært godt kamuflert med kamuflasjemateriell. Det var en 90-manns mannskapsbrakke, 13 laftede tømmerhytter, en spisebrakke, seks kontor- og undervisningsbrakker, fire andre brakker, blant annet en latrinebrakke og en lagerbygning. Vanligvis var det stasjonert 100–150 mann i leiren, som også ble brukt som rekreasjonssted for offiserer, men opp til 500 kunne innkvarteres her. Området har fine tur- og jaktmuligheter, og i en av brakkene var det bordell. I en periode skal det også ha vært forlagt sovjetiske krigsfanger i leiren, antagelig i forbindelse med byggearbeidene. Både beliggenheten i skogen og måten bygningene var lagt på, gjorde at allierte fly ikke klarte å identifisere omfanget og detaljene i anlegget.

Ved frigjøringen 1945 ble leiren overtatt av mannskaper fra Milorg, som beholdt den til 15. juni. Deretter brukte de allierte den frem til 15. september. Fra da av og frem til 15. desember lå leiren under Statens Fange- og Flyktningedirektorat. I september 1945 kom det forslag om å bruke leiren til Forsvarets Gymnastikk- og Idrettsskole. Leiren på Furuset ble imidlertid ansett som bedre egnet, men denne skolen ble til slutt lagt til Sognsvannsleiren. Høsten 1945 ble det utført frostsikring i leiren av Hærens tekniske ingeniørstab, og i desember ble den frigitt av de allierte og overtatt av Distriktskommando Østlandet som stilte den til disposisjon for Luftvåpenet. I mars 1946 kom et rundskriv om istandsettelse av leiren. Senere er leiren blitt utbygd med en rekke nye bygninger.

Lutvann leir er nå hovedkvarter for den militære etterretningen i Norge (E-tjenesten) med Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste og Befalsskolen for etterretning og språk. Også hovedkvarter for det lokale Heimevernet (HV-02) siden 1977, samt Forsvarsbygg og Forsvarets Logistikk Organisasjon. HV-02 ble opprettet 1947; distriktsstaben er delt inn i ulike seksjoner som har ansvar for henholdsvis personell, etterretning og sikkerhet, operasjoner, logistikk, planlegging, samband og trening. Distriktsstaben har videre underlagt 29 HV-områder som til sammen består av rundt 5000 mann.