Manglerud kirke

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Manglerud kirke sett fra Ryen i 2007. - Foto Kjetil Ree / Creative Commons

Manglerud kirke, innviet 8. des. 1963 (ark. Carl Corwin), er soknekirke for Manglerud menighet i Søndre Aker prosti og er oppført i prikkhamret betong med dominerende skifertekket saltak, som går nesten ned til bakken, en sidefløy med kontorer, aktivitetsrom for ungdom, dåpssakristi og menighetssal og det høye klokketårnet. 400 sitteplasser. Tilstøtende menighetssal med 200 sitteplasser, samt mindre sal med 50 sitteplasser. Til bygningen er det knytter et mindre kapell, dåpssakristi og aktivitetsrom for ungdom. Adressen er Byggveien 10, kirken ligger ovenfor og på sørsiden av E 6 og T-banen ved Manglerud stasjon. Den er lett synlig med sitt høye, bratte tak og slanke, frittstående klokketårn.

Det 15 m høye korvinduet har glassmalerier av Sigurd Winge, det forestiller «Korset – fra lidelse til seier», i koret henger to knyttede tepper av Else Poulson, prekestolen og døpefonten er utført etter tegninger av arkitekt Corwin. Alterduk og antependium er laget av Grethe Lein Lange. Kirkesølvet er utført av gullsmedfirmaet J. Tostrup etter tegninger av Gudmund Elvestad.

Orgelet, som er et pipeorgel med 32 stemmer, er fra Jørgensens orgelfabrikk. De tre kirkeklokkene heter «Glede», «Takk» og «Bønn». De ble støpt hos Olsen & Sønn Nauens klokkestøperi og veier hhv. 240 kg, 480 kg og 850 kg. De har inngravert hvert sitt vers fra 1 Tess 5, 16–18: «Vær alltid glade», «Bed uavlatelig» og «Takk for alt».

Utenfor kirken en skulptur «Forgjengeligheten og helheten» av Axel Wolf, laget i forbindelse med en gravsteins-/minnelund konkurranse og plassert ved kirken 1996. Utlånt til kirken, eies av kunstneren.

Menigheten ble skilt ut fra Østre Aker i 1959, og den nye kirken som skulle bygges, ble planlagt som en arbeidskirke. Allerede i 1946 hadde menigheten fått seg et tømret menighetshus etter avslag på byggebidrag fra Aker kommune. Dette ble vigslet til kirkelig bruk i 1953.