Meglerløkken

Revisjon per 22. feb. 2024 kl. 14:08 av Helge (diskusjon | bidrag) (Jan Chr Eldal i foredsrtag opplyser at det er helt sikkert at Bjerknes bodde på Valle lenger opp, ikke i nr. 5. Liv Dietrichs likeså)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Meglerløkken, eller Lille Valle, Vallegata 5, har et bevaringsverdig en-etasjes løkkehus fra omkring 1850. Eiendommen ble også kalt «Meglerstykket», og fikk navn etter megler Andreas Lie. Megler Ole Eger forpaktet den i 1830-årene. Kommunen overtok deler av eiendommen i 1887, en del av den ble tillagt Sankt Hanshaugen, og Colletts gate ble anlagt over eiendommen.