Menighetssøsterhjemmets sykehus

Revisjon per 19. okt. 2022 kl. 19:50 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Menighetssøsterhjemmets sykehus, tidligere sykehus etablert i 1916 med røtter fra Diakonissehuset. Formålet var å utdanne sykepleiere til menighetene rundt om i Norge. Den medisinske avdelingen holdt til i Rosenborggata 8, søsterhjemmet i Rosenborggata 10 og den kirurgiske avdelingen fra 1938 i Pilestredet 77, den tidligere «Frølichs klinikk» (fullstendig ombygd 1978–79, ark. D. Drivdal). 1993 ble Menighetssøsterhjemmets sykehus slått sammen med Diakonissehusets sykehus til Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Sykehusbygningen i Pilestredet ble revet sommeren 2018 i forbindelse med oppføring av tre boligblokker. Bygningene i Rosenborggata er ombygd til boliger.


Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet skiftet navn til Stiftelsen Diakonova i 2005, og diakoniutdanningen ble en periode tilbudt sammen med MF vitenskapelig høgskole. I 2018 gikk høgskolen inn i VID vitenskapelige høgskole.

Diakonova overtok Grefsenhjemmet fra 2022 og er også deleier i Fagskolen Diakonova. Eiendommene i Rosenborggata og Fagerborggata er fortsatt i Stiftelsens eie.