Grefsenhjemmet

Grefsenhjemmet, Ogmunds vei 18b, bydel Nordre Aker, sykehjem med 86 plasser hvorav 71 ordinære langtidsplasser, en skjermet avdeling og en forsterket avdeling for yngre personer med demens samt 15 dagsenterplasser. Sykehjemmet eies fra 2022 av Stiftelsen Diakonova. Det ble oppført i flere etapper fra 1973; det ligger der Nedre Grefsen gårds tun og driftsbygninger var tidligere.