Ogmunds vei

Ogmunds vei, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra Lindealléen til Glads vei, ingen gjennomkjøring over Grefsenveien. Oppkalt 1915 etter Ogmund på Grefsen gård fra begynnelsen av 1300-tallet. Han er den første mann på Grefsen historien kjenner. Fra Ogmunds vei til Grefsen allé går Haakon Aunes vei.

18b. Nedre Grefsen gård. Grefsenhjemmet er bygd på tunet.