Grefsen allé

Grefsen allé, Grefsen, bydel Nordre Aker, fra Grefsenveien ved Disen holdeplass til Grefsenveien ved Sanatoriet holdeplass og videre til Doktor Smiths vei. Navn etter Grefsen gård, navnsatt 1951; dette var tidligere en del av Grefsenveien. Fra Grefsen allé og nordøstover i boligområdet på vestsiden av Grefsenveien går veien Grefsentunet.