Grefsentunet

Grefsentunet, Grefsen, bydel Nordre Aker, blindvei nordøstover fra Grefsen allé. Navnet vedtatt 1987. I nr. 1 ligger Grefsentunet barnehage. Bebyggelsen i veien tilhører Grefsentunet borettslag og inkluderer en rekke seniorboliger Borettslaget ble stiftet i 1986.