Nordenga bro

Revisjon per 12. jun. 2020 kl. 10:39 av Astrid (diskusjon | bidrag)
Norgenga bro, 2020. Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Nordenga bro, også kalt Østre tangent, er en bro fra Dronning Eufemias gate til Schweigaards gate over sporområdet på Oslo Sentralstasjon. Den består av to adskilte deler, én for biltrafikk og én for gående og syklende, og ble åpnet til erstatning for Nylandsveien. Broen ble innviet 26. august 2011 for gående og syklende, og ble åpnet for bilistene fire dager senere. Total lengde 360 m, herav 160 m over jernbanesporene. Vest for Nordenga bro går gangbroen Akrobaten.