Nordstrand menighetshus fra 1925

Revisjon per 19. mai 2022 kl. 21:21 av Sylvi (diskusjon | bidrag)
Dette var menighetshuset til Nordstrand menighet 1925-1985, nå forsamlingslokalet for Nordstrand Vel. Foto 2021: Sylvi Baardseth Panjwani

Nordstrand menighetshus fra 1925, nå Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30. ark. Gerhard Røed Henriksen. Bygget som menighetshus for Nordstrand menighet og innviet 14. juni 1925 ved sogneprest S. Dahl. Solgt til Nordstrand Vel 1985 for å skaffe midler til utvidelse av Nordstrand kirke med tilhørende nytt menighetshus der. Bygget har en større høyloftet sal og en mindre sal i flukt med denne. Dessuten et møterom og kjøkken, og leilighet til vaktmester og til tre menighetssøstre.