Radiumhospitalet

Revisjon per 31. mar. 2021 kl. 11:37 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Radiumhospitalet fotografert i 2012 med Ring 3 i forgrunnen. - Foto Ahhh25 / Creative Commons

Radiumhospitalet, Det Norske Radiumhospital, Ullernchausséen 70, er fra 2009 del av helseforetaket Oslo universitetssykehus HF.

Organisering

Radiumhospitalet er landets spesialsykehus for behandling av kreft og Nord-Europas største kreftsenter. På sykehuset gis kreftbehandling ved Kreftklinikken, seksjon for gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken og seksjon for onkologisk kreft ved Kirurgisk klinikk. Radiumhospitalet har også spesialiserte enheter for patologi, radiologi, klinisk kjemi, anestesi og klinisk forskning. De kliniske enhetene har et tett forskningssamarbeid med Institutt for Kreftforskning. Radiumhospitalets apotek, nå Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet, er eid av Sykehusapotekene HF. Radiumhospitalet tar imot henvisninger fra hele landet, og samarbeider tett med Montebello-senteret på Lillehammer. Det har ca. 400 senger og rundt 2000 ansatte.

Historikk

Radiumhospitalet åpnet 1932 med 71 senger (ark. Ole Øvergaard) etter en landsomfattende pengeinnsamling. Hospitalet var en selvstendig institusjon som ikke fikk statsbidrag. Inntektene kom fra kurpenger, forskjellige fond og frivillige bidrag. Behandlingsmetodene var radium- og røntgenbestråling, mens kirurgiske inngrep bare ble brukt i begrenset grad. En mindre utvidelse ble gjort i 1941. Etter en ny innsamling ble kapasiteten i 1958 utvidet til 310, i 1961 til 345 senger. I 1977 – den første utvidelsen finansiert over statsbudsjettet – fikk hospitalet en ny fløy med plass til 410 senger, en stor operasjonsavdeling og hensiktsmessige lokaler til bl.a. laboratorier og blodbank. Ved hospitalets 50-årsjubileum i 1982 ble det store bygget offisielt innviet (ark. Ole Bull). 1993 ble «Trivselsanlegget» innviet, et stort bade- og rehabiliteringsanlegg samt treningsstudio i en sirkelrund bygning (ark. Norske Fritidsanlegg v/Karel Stork). Avdeling for immunologi ble opprettet 1994 og Enhet for utøvende behandling 1995. Nytt stråleterapibygg fra 2006 ble påbygd med treetasjes sykehotell 2010 (ØKAW arkitekter). Det har 77 rom. Et nytt forskningsbygg (ark. Henning Larsen) åpnet 2009.

Norsk Hydros institutt for kreftforskning ble muliggjort ved en donasjon fra Norsk Hydro og åpnet 1954. Instituttet var organisert som en selvstendig institusjon med eget styre. I 1975 ble instituttet overtatt av Staten og integrert med Radiumhospitalet under felles styre. Ved instituttet drives det både grunnforskning og translasjonsforskning.

Kreftregisteret ble opprettet i 1951 og registrerer alle tilfeller av kreft og forstadier til kreft i Norge. I 2002 ble Kreftregisteret underlagt Radiumhospitalet. Radiumhospitalets forskningsstiftelse ble opprettet 1990, og 1992 ble Seksjon for Medisinsk Genetikk opprettet.

Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, et senter for utvikling av innovativ kreftbehandling i tilknytning til Radiumhospitalet, ble åpnet i 2015 (ark. DARK Arkitekter) og rommer et av Europas ledende miljøer for utdanning, forskning og næringsliv innen kreft.