Selskabet for Oslo Byes Vel

Revisjon per 19. nov. 2019 kl. 17:50 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
Foto: Astrid Ledang / Oslo Byleksikon

Selskabet for Oslo Byes Vel, til daglig Oslo Byes Vel, stiftet 29. mai 1811, ideell medlemsorganisasjon, utgiver av tidsskriftet St. Hallvard. Stiftelsen var tuftet på opplysningstidens bevisstgjøring og ble en del av de nasjonale strømninger som førte frem til 1814. Oslo Byes Vel har arbeidet med en rekke saker; i senere år bl.a. historiekulturformidling og byutvikling. På 1800-tallet var Christiania Byes Vel en viktig aktør i byens velferd og utvikling.

Initiativtaker og første formann var Niels Wulfsberg (1775–1852), som også var Morgenbladets grunnlegger. Den første store saken selskapet engasjerte seg i, var opprettelsen av et norsk universitet lagt til Christiania. I hundre år drev selskapet en meget anerkjent skole for håndverkerlærlinger, den såkalte Søndagsskolen. Også Borgerskolen ble stiftet på selskapets initiativ. Særlig oppmerksomhet ble viet parker og beplantninger. Langs flere av byens innfartsveier ble det plantet alleer som fortsatt eksisterer. St. Hanshaugen er blant de parker som ble beplantet av selskapet, som var byens parkvesen inntil det kommunale parkvesen ble opprettet i 1916. Selskabet anla badeanlegg og badehus, bl.a. langs Akershusstranda, og arbeidet med havnesaker og reguleringssaker. Selskapet grunnla i 1838 byens første «børneasyl», som er en forløper til vår tids barnehager. Henrik Wergeland deltok aktivt i virksomheten, og selskapet utga hans folkeopplysningsblad For Arbeiderklassen. Fra 1869 til begynnelsen av 1900-tallet ble det arrangert «Skilling-Foredrag for Menigmand».

Oslo Byes Vels logo.jpg

Oslo Byes Vel har bidratt til restaureringen av Garnisonssykehuset. I forbindelse med selskapets 150-årsjubileum ble Månedens Skulptur lansert og gjenoppbyggingen av Bisp Nikolas’ kapell i Oslo Ladegård fullført. Flere velkjente skulpturer i Oslo er reist og gitt til byen. Det spilte en sentral rolle i kampen for bevaring av Empirekvartalet og gjenreisning av Militærhospitalet, hvor det lenge hadde sitt kontor.

Oslo Byes Vel har spilt en sentral rolle i forbindelse med bevaring og strøkstilpasset ny bebyggelse på Sagene. Bevaring av Schafteløkken og Studenterlunden og motstand mot høyhus i Karl Johan-kvartalet og containerhavn på Filipstad er andre eksempler på saker hvor Oslo Byes Vel har engasjert seg. I 1982 fikk selskapet Oslo bys kunstnerpris. Oslo Byes Vel var også medutgiver av Oslo byleksikon i bokform og nå utgiver av nettversjonen. Fra 1990 har foreningen hatt et program for kulturhistorisk skilting i Oslo, og det er primo 2018 satt opp ca. 370 blå skilt i byen. I tillegg har selskapet fått laget blå skilter for en rekk kommuner rundt i landet. Oslo Byes Vels ærespris Bypatrioten ble første gang utdelt 1989.

En rekke kjente personer har deltatt i foreningens styre og sekretariat. Formann 1865–96 var Otto Richard Kierulf (1825–97), som var norsk statsminister i Stockholm 1871–84. Oslos første byantikvar Arno Berg var i en årrekke knyttet til selskapet. 1974–2014 var Jan Sigurd Østberg daglig leder og redaktør av St. Hallvard. Fra 2014 er Ole Rikard Høisæther selskapets generalsekretær og redaktør av St. Hallvard.

Utgiverrettighetene til Oslo Byleksikon eies av Selskabet for Oslo Byes Vel.

Har du spørsmål eller kommentarer knyttet til Oslo Byleksikon på nett, kan du sende en epost til: post@oslobyleksikon.no

www.oslobyesvel.no