Statped sørøst Hovseter

Revisjon per 26. okt. 2020 kl. 13:02 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Statped sørøst Hovseter, skole i Gamle Hovsetervei 3. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner og sørger for tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Institusjonen het opprinnelig Blindeinstituttet, var ble opprettet i 1861 og flyttet til Huseby 1939. Den har tidligere hatt flere navn: Huseby Blindeskole, Huseby utdanningssenter for synshemmede, Huseby offentlige skole for blinde og Huseby kompetansesenter.

Den første bygningen fra 1939 var under krigen rekvirert av tyskerne 29. januar–25. juni 1942 og fra 1. august 1942 og frem til frigjøringen, fra 1943 med kontorer for Luftwaffe.

Hovedbygning fra 1953, internat fra 1964 og ungdomsskole fra 1971. Fra 1992 omorganisert til et landsdekkende kompetansesenter for synshemmede.

Skolen hadde helårselever frem til 1995 og utførte lokal synspedagogtjeneste i 11 fylker. Skolen hadde også landsdekkende oppgaver knyttet til døvblindhet og voksne som mister synet helt eller delvis. Også landsdekkende ansvar knyttet til læremiddelutvikling og produksjon for disse gruppene i hele grunnopplæringen.