Tidemands gate

Revisjon per 30. nov. 2020 kl. 17:24 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Tidemands gate, Frogner, bydel Frogner, fra Frognerveien til Professor Dahls gate ved Amaldus Nielsens plass. Oppkalt 1879 etter maleren Adolph Tidemand (1814–76), som bl.a. dekorerte Oscarshall. Store villaer og frittliggende blokker preger bebyggelsen. På venstre side har det siden 1970-årene blitt bygd en del moderne boligblokker i høy prisklasse. For øvrig er husene fra 1890-årene og begynnelsen av 1900-tallet.

Bygninger m.m.:

1 og 1b. Dobbelthus i to etasjer med én leilighet på 6 rom i hver etasje, oppført 1934 (ark. Nicolai Beer).

2. Boligblokk fra 1976–77, her lå tidligere en villa oppført 1897, frarådet revet av Byantikvaren.

6. En murvilla fra 1904 (ark. Karl Høie og Halfdan Berle) oppført for generalkonsul Abraham Hesselberg (1817–95), nå belgisk ambassade. Under krigen bodde grosserer Henry Johansen (1883–1946) her, innehaver av trelastfirmaet A/S Henry Johansen Ltd., fra 1941 bodde også hans kone Kirsten Flagstad her. Johansen drev en lukrativ virksomhet i krigsårene, med leveranser av trematerialer til flyplasser og bygging av tyske militærbrakker. Da saken kom opp i 1949, ble dødsboet hans frikjent, den ene sønnen hans dømt til en kortere fengselsstraff, bot og inndragning av penger, mens firmaet Henry Johansen Ltd. ble dømt til inndragning av noe over en million kroner. Kirsten Flagstad, som hadde fått mannen til å melde seg ut av NS, hadde ingen ting med forretningene hans å gjøre. Hun opptrådte aldri for tyskerne under krigen, men det at hun hadde flyttet hjem fra USA til sin mann i 1941, ble en belastning for henne i etterkrigsårene.

7. En toetasjes murvilla fra rundt 1900. Her bodde i begynnelsen av krigen Finn Støren, Quislings uformelle utenriksminister. Senere flyttet han til Gimle terrasse.

9. Villa i jugendstil oppført 1917–21; brukt som Thailands ambassade 1988–98; fra 2009 ny ambassade for Irak.

11. Bulgarias ambassade.

16. Flermannsbolig fra 1984 (ark. E. Eriksen), her lå tidligere en sveitservilla fra 1895, revet 1982.

20. Sveitservilla fra 1891, i mange år bolig for fortatteren Åsne Seierstad.

23. Stor murvilla oppført 1911 (ark. Morten Wagle ) for grosserer Richard Bache 1860–1952).

27. Nybarokt våningshus i to etasjer, opprinnelig med én herskapelig leilighet i hver etasje, oppført for murmester N. Søderberg 1896 (ark. Marius Finstad Leyell).

28. Boligblokk fra 1980-årene bygd på fundamentet til fru Mathilde «Tulla» Blehrs (f. Larsen) patrisiervilla, oppført 1914 i halvannen etasje.

40–42. Boligblokk fra 1973 (ark. T. Eliassen og B. Lambertz-Nilsen). Her lå tidligere eiendommen Sognshøy med et toetasjes panelt tømmerhus.

43. Boliggård ved Vestkanttorvet med 39 leiligheter oppført 1935–36 (ark. Hj. Bakstad og H. N. Bratlie), opprinnelig tre butikker, en melkebutikk, en tobakksforretning og et bakeriutsalg, nå dagligvareforretningen Vestkantmat.

44. Det gamle løkkehuset Blida fra Marielyst.

46. Murvilla fra 1929 (ark. Sverre Aasland) oppført for fanejunker Christopher Enger (1871–1949).