Gimle terrasse

Gimle terrasse, Frogner, bydel Frogner, fra Sophus Lies gate til blindvei forbi Thomas Heftyes gate. Attraktiv boliggate.

Bygninger m.m.:

1. Eldre våningshus, hovedbølet på løkken Gimle. Her bodde under krigen ekspedisjonssjef Finn Støren, Quislings uformelle utenriksminister, leder for Direktoratet for Spesialorientering, etter tidligere å ha bodd i Tidemands gate 7.

2–4, 6–8. Tomannsboliger i to etasjer fra 1912 (ark. Harald Hals).

3–7. Utgjør sammen med resten av kvartalet Gimlekomplekset, bygd 1922–25 som boliger for statstjenestemenn. Mesteparten av Gimlekomplekset ble fra 1990-årene solgt; nr. 3 ble solgt 2001. Staten eier fortsatt Gimle terrasse 5 og 7 som leies ut til statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere.

10. Bygård oppført 1919 (ark. Søren W. Opsahl), ombygd 1995 med påbygd loftsleilighet for finansmannen Chr. Sveaas.