Gimle (løkke)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Gimle, løkke mellom nåværende Frederik Stangs gate, Bygdøy allé og Thomas Heftyes gate. Opprinnelig en del av løkken Wilhelmsborg (Frognæs, Drammensveien 79) kalt Havnen eller Wilhelmsborghavnen. Løkken ble utskilt 1844 og fikk navnet Gimle, men omtales også som Tobiesens løkke etter daværende eier.

Våningshuset, med adresse Gimle terrasse 1, ble ombygd til en villa med sveitserpreg i 1856 (ark. H. E. Schirmer og W. von Hanno). Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt. Byggherre var grosserer og direktør for Nydalens Compagnie, Peter Petersen (1821–96). Han var en av byens ledende forretningsmenn og generalkonsul for Østerrike-Ungarn; og erkehertug Franz Ferdinand var blant gjestene på Gimle. Men kanskje mest kjent er han for at han fikk oppført Victoria terrasse. Petersens tid var løkkens glansperiode. Eiendommen ble utparsellert og bebygd fra 1890-årene og utover. Staten kjøpte deler av eiendommen og oppførte 1919–23 leiegårder med leiligheter for embetsmenn; Gimlekomplekset.