Ullevål apotek

Revisjon per 17. okt. 2020 kl. 17:00 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Ullevål apotek,Ullevål sykehusapotek, Kirkeveien 166, fra 2008 del av Sykehusapotekene HF. Apoteket åpnet 1924 i Ullevål sykehus’ portbygning. Opprinnelig drevet som vanlig bevillingsapotek, overtatt av kommunen 1952, 1997 egen etat i kommunen, solgt 2001. Apoteket produserer og leverer legemidler, yter farmasøytisk service og fører overordnet tilsyn med den famasøytiske virksomheten ved Ullevål sykehus og andre helseinstitusjoner som Aker sykehusapotek, tidligere Sykehusapoteket Aker. Resepter til pasienter på Aker kan bli tatt hånd om av Ullevål sykehusapotek. Offisinet (utleveringslokalet for medisiner) er innredet med store veggmalerier av Gunnar Tandberg (1924). Ullevål apotek er lærested for farmasi- og reseptarstudenter og for apotekteknikerelever fra den videregående skole. I tillegg driver apoteket forskning og utviklingsarbeid innen relevante områder.