Vålerenga skole

Revisjon per 2. jan. 2024 kl. 16:39 av Yngvild (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Vålerenga skole, Islandsgata 5, barneskole (1–7), oppført på Vålerengen hovedgårds grunn (ark. Paul Due), med skolebygning i rød tegl, overlærerbolig og bygning for gymnastikksal; tatt i bruk 1895. Prototypen var Kampen skole, men i en utvidet form, og skolen var på den tid byens største.

Skolen med sine 32 klasserom ble rekvirert av tyskerne 29. april 1940 og brukt som kaserne under hele krigen for opptil 1000 mann. På et område på ca. 8000 m² sør for skolen, mellom Fridtjovs gate og jernbanen og langs gangveien sør for kirken ble det oppført fem garasjebrakker, to lagerskur og en verkstedbrakke. Undervisningen foregikk i disse årene blant annet i prestegården, i kirken og overlærerboligen.

Etter frigjøringen ble først mannskaper fra Milorg forlagt på skolen, senere britiske tropper. Skolen ble frigitt av britene 24. desember 1945. I februar 1947 krevde Gamlebyen, Kampen og Vålerenga Arbeidersamfunn at brakkene ved Vålerenga kirke måtte fjernes og lekeplassen som hadde vært der, settes i stand. Den største av brakkene ble antagelig revet mot slutten av dette året, mens de mindre ble brukt av politiets trafikkavdeling en tid fremover. Lekeplassen var denne høsten istandsatt, bortsett fra at det fremdeles var et tilfluktsrom her.

Skolen var en av de første i Oslo med elever med ikke-vestlig bakgrunn, antakelig fra ca. 1973. 1978–99 var skolen også ungdomsskole. Tilbygg oppført 2003 (ark. M. Øvrebø) med lokaler for aktivitetsskole og småklassene.

Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1913 (1622 elever). Skoleåret 2023/24 hadde skolen 496 elever. Vålerenga Skoles Musikkorps ble stiftet 19. jan. 1920. Rent guttekorps frem til 1975. I forbindelse med skolens 100-årsjubileum og skolekorpsets 75-årsjubileum, ble det tatt initiativ til å danne et veteranskorps, Vålerenga Janitsjarkorps.