Vålerengen bedehus

Revisjon per 23. mai 2022 kl. 14:25 av Sylvi (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Det opprinnelige Vålerengen bedehus/menighetshus, nå Enga barnehage. Foto 2021: Sylvi Baardseth Panjwani

Vålerengen bedehus (senere menighetshus), Opplandgata 5, oppført 1863–77 for innsamlede midler fra Vålerengens beboere den gang Vålerengen var en del av Østre Aker menighet. Hensikten med huset var bibellesninger og andre oppbyggelige foredrag, samt lokaler for en kristelig privatskole og søndagsskole. Skole kom aldri i gang, men huset ble fra 1882 brukt til barneasyl (datidens barnehage for fattige) og inntil 1905 også som håndarbeidsskole. Overdratt til Kristiania Indremission 20. november 1896.

Da Vålerengen menighet ble opprettet, leiet kommunen bedehuset til gudstjenester inntil Vålerenga kirke sto ferdig 1902. Huset ble solgt i nyere tid og er nå barnehage (Enga barnehage).

En spesiell episode skjedde da menighetens sogneprest, Alfred Eriksen i februar 1913 ble nektet å leie bedehuset til en årlig fest, en menighetsfest, for fattige gamle. Bedehusets styre mente enstemmig at den omstridte presten, som også var Arbeiderpartiets første stortingsmann, ikke var rettroende nok til å arrangere noe i bedehuset, eller «saalenge De indtar et saadant Standpunkt som nu til Guds ord og vår Kirkes bekjendelse» som de skrev i sitt avslag.